Top Banner

Karl Overgaards Mindefond


Fonden er oprettet med det formål at yde økonomisk støtte til elever på maritime uddannelser.

Støtten ydes kun til elever på de maritime uddannelser. Det er underordnet, om det er videreuddannelse eller efteruddannelse. Ved efteruddannelser kan der ved ansøgning herom ydes ekstraordinær støtte.

Der kan som udgangspunkt ikke udbetales støtte til uddannelser med en varighed på mindre end 5 måneder, uddannelser med løn (ikke SU), perioder, hvor der udbetales løn (eksempelvis lønnede praktikperioder) og gratis uddannelse.
Relateret stof
Ansøgningsfrister Ansøg her!